Пълнежи за филтър

Ferplast BluBalls - сфери за биологична филтрация

Ferplast BluBalls - сфери за биологична филтрация

  • 24 лв

Ferplast BluCarbon - активен въглен

Ferplast BluCarbon - активен въглен за аквариум

  • 29 лв

Ferplast BluClear 03 - гъба за филтър

Ferplast BluClear 03 - гъби за филтър BluWave

  • 15 лв

Ferplast BluClear 05 - гъба за филтър

Ferplast BluClear 05 - гъба за филтър BluWave

  • 19 лв

Ferplast BluClear 07 - гъба за филтър

Ferplast BluClear 07 - гъба за филтър BluWave

  • 25 лв

Ferplast BluFibre - вата за филтър

Ferplast BluFibre - вата за филтър 100 гр

  • 9 лв

Ferplast BluMec 03 - гъби за филтър

Ferplast BluMec 03 - гъби за филтър BluWave

  • 12 лв

Ferplast BluMec 05 - гъби за филтър

Ferplast BluMec 05 - гъби за филтър BluWave 05

  • 12 лв

Ferplast BluMec 07 - гъби за филтър

Ferplast BluMec 07 - гъби за филтър BluWave 07

  • 19 лв

Ferplast BluMec 1500 - гъби за филтър

Ferplast BluMec 1500- гъби за филтър BluExtreme

  • 48 лв

Всички материали, които слагате вътре във филтъра на аквариума се наричат филтърни пълнежи, или филтърна медия. Условията в аквариума обикновено диктуват от какъв филтърен пълнеж има нужда филтъра. Общото правило е, че трябва да се слагат по ред на отстраняване на все по-дребните замърсители на аквариумната вода, докато в същото време поддържат здравето на полезните нитрифициращи бактерии.
Механична филтрация
Пълнежите за механична филтрация се поставят първи във филтъра – водата, която идва от аквариума трябва да мине първо през тях, преди да стигне до медиите за химична или биологична филтрация.
Пълнежите за механична филтрация са предназначени да отстраняват големите частици замърсвания от водата, по този начин елиминирайки запушването в други части на филтъра.
Типовете медия за механична филтрация включват филтърна вата и гъби. Те играят роля и за биологичната филтрация, но е важно да се помни, че често трябва да бъдат прани или сменяни, така че част от бактериалните колонии се загубват.
Най-едрата гъба се поставя първа, а по-фините след нея.
Биологична филтрация
Медиите за биологична филтрация обикновено се поставят веднага след тези за механична филтрация, но преди тези за химическа филтрация. Биологичните медии не трябва да бъдат запушвани от замърсявания, тъй като служат за дом на полезните нитрифициращи бактерии. Ако бъдат запушени, притокът на кислород към колониите ще спре, и те ще бъдат застрашени от изчезване.
Медии за био-филтрация включват керамични рингове, гъби, био топчета и звездички, пясък и чакъл. Някои от тях могат да бъдат използвани и като медии за механична филтрация. Тези порести обекти имат голяма повърхностна площ и представляват отличен дом за бактериите.
Върху тях процъфтяват различни типове бактерии, които помагат да се разложат разни токсични за аквариумната вода вещества, като амоняк, нитрати и нитрити.
Химическа филтрация
Много акваристи използват химическа филтрация за да премахнат токсините от водата. Химическите медии обикновено се поставят последни във филтъра.
Типовете химическа филтрация включват активен въглен, зеолит, торф и различни смоли – всичките са предназначени да оправят качеството на водата.